lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

เทคนิคสอบผ่าน (ข้อสอบ) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 101 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 กันยายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1) ตําแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา

2) ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา

3) ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จํานวน 1 อัตรา

4) ตําแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา

5) ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา

6) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 30 อัตรา

7) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 อัตรา

8) ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างภาพ จํานวน 1 อัตรา

9) ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 1 อัตรา